"O'ndan başka kuvvet yoktur" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla