"Başlarına gelen herşeyi hayır gözüyle değerlendirirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla