"Hem kendi günahları, hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla