"İnkar edenlere karşı zorlu ve onurludurlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla