"İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla