"İtaat çok ağırlarına gider" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla