"Allah onları dünyada hor ve aşağılık kılar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla