"Kuran azgınlıklarını ve inkarlarını arttırır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla