"Kendi dinlerine uymadıkları için müminlerden hoşnut olmazlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla