"Müminlere iyilik isabet ettiğinde üzülürler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla