"Müminlerle Allah hakkında tartışmaya kalkarlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla