"Kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia ederler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla