"Ancak kendi dinlerine uyunca hoşnut olmaları" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla