"Hz. İsa’ya Tevrat ve İncil’in öğretilmesi" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla