"Hristiyanlardan kesin söz alınması" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla