"İsrailoğullarından inkar edenlere Davud ve İsa diliyle lanet edilmesi" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla