" Kıyamet günü ona uyanlar yapayalnız bırakılacaktır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla