"Müminler Şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınırlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla