"İnkarcılardan görecekleri baskı endişesiyle iman etmeyenler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla