"Müminler nefislerine ters düşse de vicdanlarına göre hareket ederler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla