"Bütün insanlarda vicdan mekanizması vardır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla