"Müminler ahirete karşılık nefislerini satın alırlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla