"Yemini bahane ederek iyilikten uzaklaşmamak" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla