"Hayra çağırmak, kötülükten men etmek" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla