"Ahiretin varlığına kesin olarak iman etmek" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla