"Tüm varlıklar O'na boyun eğmiştir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla