"Hidayette olanı ve doğru yoldan sapanı en iyi bilendir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla