"Hidayette olanı ve doğru yoldan sapanı en iyi bilendir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.