"Münafıkları hor ve aşağılık kılandır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla