"Müminleri doğru yola iletendir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla