"Müminlere imanı sevdirip, küfrü çirkin gösterendir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla