"İnsanlara bir öğüt ve uyarıdır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla