"Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla