"Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla