"Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla