"Hem kendi günahları hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.