"Birbirlerini mücadele için desteklerler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla