"İnkar edenlerin ileri gelenleriyle mücadele ederler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla