"Gerekirse toplu olarak yer değiştirirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla