"Diğer müminlerin hoşnutluklarını kendi nefislerinden önde tutarlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla