"Birbirlerine karşı ölçülü ve saygılıdırlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla