"İnkar edenleri dost ve sırdaş edinirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla