"İnkar edenlerle müminlere karşı işbirliği içindedirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla