"Mümin topluluğunun dağılmasını isterler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla