"Müminlerin yanılgı içinde oldukları kanaatindedirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla