"Yeminlerini siper edinip müminleri aldatmaya çalışırlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla