"Menfaatlerini karşılayamadığı zaman müminlerden ayrılırlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla