"Kendilerini müminlerden daha akıllı zannederler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla