"İman etmedikleri halde mümin oldukları izlenimini uyandırmak isterler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla