"Amaçlarının hiçbirine ulaşamazlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla